Micro MBA

Fiyat almak için arayın
micro mba

Eğitim Özellikleri

Eğitim Detay

ÖN KAYIT

3.000 TL

EĞİTİM AMACI : Mini MBA programımız ile işletmelerin temel yönetimin alanları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen profesyoneller ve yöneticilere, işletmelerinin alt yapılarını güçlendirebilecekleri yönetsel beceri ve liderlik alanında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak. KİMLER KATILABİLİR : Yönetim profesyoneli olmak isteyen herkes. İNDİRİM: • Yeditepe Üniversitesi ve İstek Vakfı Okulları öğrenci, çalışan ve mezunlarına %10 indirim sağlanmaktadır. EĞİTİM İÇERİĞİ :  
 1. HAFTA
PAZARLAMA YÖNETİMİ
 • Pazarlamanın Fonksiyonları
 • Ürün
 • Fiyatlandırma
 • Dağıtım
 • Tutundurma
 • Halkla İlişkiler
 1. HAFTA
FİNANSAL YÖNETİM
 • Finansal Analiz
 • Finansal Planlama ve Kontrol
 • Fonların Sağlanması ve Finansman Kaynakları
 • Kar Dağıtım Kanallar
 1. HAFTA
PROJE YÖNETİMİ
 • Temel Kavramlar – Giriş
 • Proje, Portföy, Operasyon Arasındaki İlişki
 • Organizasyon Tipine Göre Proje Yönetim Yaklaşımları
 • Proje Yönetiminde Yönetilecek Kısıtlar
 • Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Proje Yaşam Döngüsü
 • Bütünleşik Proje Yönetimi
 • Kapsam Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • Paydaş Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Tedarik Yönetimi o İletişim Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Uygulama-Proje Ekipleriyle Örnek Projeler ve Bazı Uygulamalarda MS Project Üzerinden
 • Proje Başlatma Dokümanı Hazırlanması
 • Proje Başlatma Dokümanı Hazırlanması
 • Zaman Yönetimi Uygulamaları: Kaynak Atama, Zaman Çizelgesi Oluşturma ve Kritik Yol Analizleri
 • Maliyet Yönetimi Uygulamaları: Kazanılmış Değer Hesaplamaları
 1. HAFTA
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları
 • Planlama ve İş Analizi
 • Başvuru Sağlama
 • Seçme ve Yerleştirme
 • Oryantasyon ve Eğitim
 • Performans Değerlendirme ve Ücret
 • İş ve İşçi Güvenliği
ÜRETİM YÖNETİMİ
 • Temel Kavramlar
 • Süreç Yönetimi
 • Üretim Stratejileri
 • Üretim Sistemleri
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü
 1. HAFTA
LİDERLİK & ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
 • Liderlik Yaklaşımlar
 • Örgüt (Organizasyon) Olmak
 1. Örgüt ve Örgüt Kültürü
 2. Örgütsel Davranışlar
 • Örgüt Ve Lider
  LİDERLİK & YÖNETİMSEL YETKİNLİKLER
 • Lider mi? Yönetici mi?
 • Lider ve Yönetici Özellikleri
 1. HAFTA
MAKRO-EKONOMİ VE ŞİRKET YÖNETİMİNE ETKİLERİ
 • Temel Makro Ekonomik Kavramlar
 • Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler ve Güncel Türkiye Ekonomisi
  KARAR ANALİZİ VE KARAR VERME
 • Yönetim bilimi ve Modellemeye Giriş
 • Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Programlama Uygulamaları
 • Karar Teorisi
 • Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri
 • Proje Yönetimi
 1. HAFTA
GİRİŞİMCİLİK
 • Girişimcilik özelliklerinin sınanması
 • İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı
 • İşletme kavramı
 • İşletme fonksiyonları
 • Türleri
 • Kuruluş şekilleri
 • Mali ve hukuki sorumluluklar
 • İş planı kavramı ve öğeleri
 • Pazar araştırma
 • Pazarlama planı
 • Üretim planı
 • Yönetim planı
 • Finansal plan
 • İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları

Bu Eğitmenin Diğer Eğitimleri


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir